Jeg samtykker til at Statistarkivet.no registrerer de opplysningene jeg oppgir i registreringskjemaet. Disse opplysningene og opplastede bildene blir tilgjengelige for registrerede produksjonsselskaper på Statistarkivet.no.

Jeg samtykker til at min profil kan ses av produksjonsselskaper registert på Statistarkivets internasjonale castingportaler.

Jeg samtykker til at Statistarkivet.no bruker de registrerte opplysningene til Statistarkivet.no sin katalog som distribueres til kunder som søker statister.

Jeg samtykker til at Statistarkivet.no tar en avgift på 175 kr per år ved registrering eller for å forlenge medlemskapet.

Jeg samtykker at jeg ikke publiserer informasjon eller bilder på min profil som kan oppleves som krendene, være ærekrenkende, ha pornografisk innhold eller bidrar til spredning av datavirus og reklame (spam).

Jeg samtykker at jeg ikke skal spre informasjon som er beskyttet av opphavsrett eller på noen annen måte gjøre slik materiale tilgjengelig uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Jeg samtykker til at produksjonsselskap kan kontakte meg via e-post og SMS.

Jeg samtykker til at Statistarkivet.no ikke er ansvarlig for skader eller heftelser som kan bli påført på grunn av bruk av medlemskap på siden.